Wednesday, 19 December 2012

latihan silang kata perkataan


NAMA  :  ________________________
KELAS  :  ________________________

SILANG  KATA PERKATAAN

i
b
u
a
q
b
a
t
a
w
e
i
t
u
r
t
t
b
y
y
a
s
d
f
g
h
j
k
l
z
x
c
v
b
n
m
m
i
q
w
q
w
e
b
a
p
a
t
y
u
i
m
a
t
a
o
p
j
a
s
d
f
g
h
j
k
l
z
x
c
v
b
n
m
q
w
e
i
r
t
t
z
x
c
v
b
u
b
i
b
n
m
k
l
h
f
d
s
a
e
o
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
l
a
b
u
a
s
d
f
p
p
d
f
g
h
j
k
l
m
n
b
v
c
x
z
s
d
f
g
a
i
a
o
s
d
g
u
r
u
f
g
h
j
k
l
o
u
y
t
l
a
s
b
f
g
h
j
k
l
o
i
u
y
t
r
e
r
e
w
q
a
s
o
d
f
g
h
j
k
k
a
b
u
q
w
k
f
g
h
j
z
x
r
c
v
b
i
n
m
l
k
j
h
g
f
o
d
f
t
s
l
q
w
e
r
t
t
y
u
m
i
i
o
p
u
r
t
e
i
v
a
z
x
c
v
b
i
n
m
e
k
q
w
e
r
t
y
u
s
y
d
a
s
d
f
g
k
h
j
j
k
l
p
o
i
u
y
t
u
b
a
q
u
l
a
r
w
e
r
a
t
y
a
y
a
m
n
v
c
d

Cari perkataan :

1.    ibu                           11.  mata
2.   ubi                           12.  labu
3.   abu                          13.  topi
4.   itu                           14.  lada
5.   obor                         15.  guru
6.   itik                           16.  meja
7.   ekor                         17.  tisu
8.   epal                          18.  biji
9.   ayam                        19.  bata
10.ular                         20. bapa